logo ARiMR

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasz powiat w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.) rolnicy, w gospodarstwach u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt powinni złożyć

plakat nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Tokarnia.

ilustarcja

Bezpieczeństwo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym zależy przede wszystkim od postawy rolnika oraz jego świadomości dotyczącej występujących zagrożeń w miejscu jego życia i pracy. Z informacji jakie posiada Placówka Terenowa KRUS w Myślenicach wynika, iż jedną z liczniejszych grup wypadkowych, są zdarzenia związane z obsługą zwierząt gospodarskich. W czasie dojenia, karmienia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karm. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że podczas wykonywania tych najprostszych czynności związanych z obsługą zwierząt, często wkrada się rutyna o czym przekonała się jedna z bohaterek publikacji wydanej przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”, która w ten sposób opisuje swoje zdarzenie:

 „Tego dnia miałam wraz z synem wyrzucać obornik. Przywiozłam worki od sąsiadów  i zabraliśmy się do pracy. W wykonywane wielokrotnie, jednakowe czynności chyba wkradła się rutyna. Ułamek sekundy, chwilowy brak czujności zdecydowały o reszcie mojego życia. Poślizgnęłam się przechodząc obok rozrzutnika. To wystarczyło, żeby maszyna wciągnęła mi rękę.” 

Przebywając na terenie własnego gospodarstwa, wydawać się nam może, że zwierzęta, z którymi obcujemy na co dzień są spokojne i nie dopuszczamy do siebie myśli, że mogą stać się one śmiertelnie niebezpieczne. Jednak do głównych przyczyn niebezpiecznych wydarzeń z udziałem zwierząt zaliczamy niewłaściwy sposób obsługi, reakcję na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach), narowistość i agresja zwierząt czy też nieodpowiednie warunki bytowania  ( brak dostępu do wody czy też paszy). Dlatego też jedną z podstawowych umiejętności każdego rolnika powinna być bezpieczna i troskliwa obsługa zwierząt. Ograniczy to ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami.

Obsługując zwierzęta powinnyśmy przestrzegać kilku zasad:

  • uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
  • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia a jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
  • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
  • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu;
  • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi;
  • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi młodymi lub po dłuższym okresie bezczynności;
  • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
  • aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem.

Należy również zwrócić uwagę, że obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych, którymi można się zarazić poprzez kontakt ze skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Do tych chorób zaliczamy m.in: boreliozę, tężec, gruźlicę, toksoplazmozę. To jedne z najczęściej rozpoznawalnych chorób u ludzi.

W celu zapobiegania i profilaktyce chorób odzwierzęcych należy podkreślić, że zachowania ludzi odgrywają niezwykle ważną rolę, dlatego też  należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

- nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami;

- nie jedz brudnymi rękami;

- nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt;

- pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego) może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.

 W celu poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich nie jest wymagany duży nakład finansowy a jedynie wiedza dotycząca obowiązujących zasad bhp przy obsłudze danego gatunku oraz zachowanie podstawowych zasad higieny podczas pracy ze zwierzętami.

 

Anna Szilder 

Starszy Specjalista

Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach