logo projektu

Projekt pn. „Rozwiń karierę – pokonaj barierę!"
Okres realizacji projektu 01.06.2023 r. – 30.06.2024 r. Cel projektu i planowane efekty - dlaczego realizujemy projekt i co chcemy osiągnąć.

logo WFOŚiGW

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że na stronie BIP ogłosił nabory na wolne stanowiska pracy.

logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce?

logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności?

logo WUP w Krakowie

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie.