plakat projektu KGW na CITo

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”.

Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia !

Zagadnienia poruszane na webinariach to:
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
• omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70),
• omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk
Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
• prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW,
• prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów,
• opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT,
• uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. O dokładnych terminach będziemy informować na stronie: www.nikidw.edu.pl
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie nikidw.edu.pl pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/
Honorowy Patronat nad szkoleniami objęła Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Serdecznie zapraszamy!