Pomnik na Zawadce

Zawadka jest malowniczo położoną wsią na stokach Kotunia, jej nazwa oznacza miejsce trudno dostępne lub przeszkodę. Zawadka jest najmłodszą wsią Gminy Tokarnia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1675 r. Do 1773 r. wieś należała do starostwa lanckorońskiego, a jej mieszkańcy trudnili się hodowlą bydła i wypalaniem węgla drzewnego.

Czytaj więcej: Zawadka

Dokument z 1365 r. wymienia potoki Wieciorskie Mały i Duży, a w 1539 r. bracia Jordanowie dzielą między siebie ojcowiznę, w skład, której wchodziły obie wsie Więcierże. Można więc domniemywać,  że wieś istniała już w XIV-XV w. W następnych wiekach należała do starostwa lanckorońskiego, będąc jedną z jego mniejszych osad.

Czytaj więcej: Sołectwo Więciórka

tablica informacyjna

Gmina Tokarnia realizuje operację pn. „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach inwestycji rozbudowa, przebudowa i remont Dworku w Tokarni” realizowaną w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

Czytaj więcej: Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni

plakat konkursu

Gmina Tokarnia realizuje projekt "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia” współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Projekt będzie kontynuowany w 2020 r.

Czytaj więcej: Projekt Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą Gmina musi zorganizować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Czytaj więcej: Infrastruktura sportowa