plakat nowe stawki dopłat

Rolniku nowe stawki dopłat!

 

ilustracja dopłata do sprzedaży zbóż

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach do sprzedaży zbóż.

logo MODR w Karniowicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Każdy rolnik posiadający powyżej 1 ha użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.