Wójt Gminy mgr inż. Marek Kluska

W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku Wójtem Gminy na 5-letnią kadencję został wybrany Pan Marek Kluska mieszkaniec Tokarni.

Czytaj więcej: Wójt Naszej Gminy

 

Informacje o organizacjach pozarządowych dzialających na terenie Naszej Gminy.

W Naszej Gminie działają liczne oragnizacje pozarządowe w szczególności:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Kluby Sportowe,
  • Stowarzyszenia Mieszkańców

Czytaj więcej: Organizacje pozarządowe w Naszej Gminie

Informacje o prafiach w naszej gminie. W Gminie Tokarnia istnieją trzy parafie oraz jeden ośrodek duszpasterki.

Czytaj więcej: Parafie i związki wyznaniowe

Informacje o strukturze organiacyjnej Urzędu Gminy w Tokarni.

Czytaj więcej: Organizacja Urzędu

Na terenie Gminy Tokarnia działa pięć publicznych szkół podstawowych oraz dwa przedszkola samorządowe. Do zarządzania oświatą na terenie Naszej Gminy został powołany Zespół Obsługi Szkół.

Czytaj więcej: Placówki oświatowe w Naszej Gminie