Realizowane projekty

plakat Projektu Cyfrowa Gmina

GMINA TOKARNIA realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA” w ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

plakat projektu grantowego Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia

Gmina tokarnia realizuje grant pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia”.

plakat Projektu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2022 r.

plakat projektu

Gmina Tokarnia zrealizowała projekt "Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej w latach 2020-2021" dofinansowany ze środków BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” -  MODUŁ 3.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 240 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 300 000,00 zł

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

plakat projektu

Realizacja wycieczek edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej.

plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

tablica informacyjna

Gmina Tokarnia realizuje operację pn. „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach inwestycji rozbudowa, przebudowa i remont Dworku w Tokarni” realizowaną w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.