ilustracja konkurs

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2022 roku.

ilustracja oświadczenie ilość sprzedanych alkoholi

Wójt Gminy Tokarnia, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na rok 2022.

certyfikat_uczestnictwa

Gmina Tokarnia po raz kolejny brała aktywny udział w 28 Akcji Sprzątanie Świata.