ilustracja

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się do Państwa z apelem.

ilustracja Wspieraj Seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że przystąpił do programu "Wspieraj Seniora". Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 505 11 11. Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu 12 274 70 63.

plakat pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas organizuje pomoc żywnościową na terenie Gminy Tokarnia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

ilustracja pomoc

Zasady udzielania pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po gwałtownych opadach deszczu) do 6.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objeci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.