logo programu Młody Rolnik

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”.

logo ARiMR

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasz powiat w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.) rolnicy, w gospodarstwach u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt powinni złożyć

plakat nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Tokarnia.