logo UE, MODR, PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Zaprasza na szkolenie  „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” Szkolenie odbędzie się 16.03.2023 r (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tokarni. 

Uczestnikami szkolenia mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązują zapisy do dnia 9.03.2023, liczba miejsc ograniczona Zapisy u doradcy rolniczego pod numerem telefonu 573 486 263 

Program szkoleniowy przedstawia się następująco:

Program szkolenia

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach