ilustracja programu wymiany kotłów

RADA GMINY W TOKARNI UCHWAŁĄ NR XXXV/260/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. przyjęła regulamin określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej "Gminnym programem wymiany kotłów".

Dotację w kwocie 4000 złotych można uzyskać na wymianę starego kotła na nowy kocioł gazowy lub na pellet/biomasę oraz pompę ciepła. Urządzenia muszą spełniać wymagania Ekoprojektu oraz Uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Gmina przeznacza na program wymiany kotłów w 2022 roku 148000 złotych  co wystarczy na udzielenie dotacji 37 osobom, w przypadku większej liczby chętnych konieczne będzie uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o dochodach.

Uwaga:

  • Wydatki można ponieść dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Tokarnia.
  • Stary piec należy oddać na złom i przedstawić kartę przekazania odpadu /kotła/ wystawioną na właściciela.
  • Dotację gminną można łączyć z programem rządowym  „Czyste powietrze” .
  • Na działania związane z wymiana kotła przysługuje tzw. ulga termomodernizacyjna odliczana przy rocznym rozliczeniu podatkowym.

Dokumenty do pobrania:

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój nr 6, telefon : 12 3728231 .