Informacje o organizacjach pozarządowych dzialających na terenie Naszej Gminy.

W Naszej Gminie działają liczne oragnizacje pozarządowe w szczególności:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Kluby Sportowe,
  • Stowarzyszenia Mieszkańców

Gmina Tokarnia corocznie wspiera te organizacje poprzez udzielanie dotacji na realizację zadań. W 2019 roku przeznaczyła na ten cel 50 000,00 złotych. Organiacje te korzystają również ze środków UE głownie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa, do której należy Gminy Tokarnia.

Untitled_design

Koła Gospodyń Wiejskich

Nazwa Władze
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIĘCIÓRCE Kania Elżbieta  Prezes
KÓŁKO ROLNICZE W KRZCZONOWIE  Spyrka Zofia - Prezes
STOWARZYSZENIE TOKARZANKI  Jędrocha Maria - Prezes
STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH WSI KRZCZONÓW Pieron Zofia - Prezes

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanówce
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Czarnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarnia
Ochotnicza Straż Pożarna w Więciórce
Ochotnicza Straż Pożarna w Zwadce

 

Kluby Sportowe

Miejscowość

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "CYRHLA" Krzczonów
Uczniowski Klub Sportowy "CYRHLA" Krzczonów
Uczniowski Klub Sportowy "CZARNI" Skomielna Czarna
  Parafialny Klub Sportowy "Radwan" Skomielna Czarna
Gminny Klub Sportowy "BESKID" Tokarnia
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Tokarnia
Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" Tokarnia
Football Academy Tokarnia

 

Nazwa

Siedziba

Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej Tokarnia
Nieprzemakalni  
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Krzczonów Krzczonów