herb Gminy Tokarnia
Herb Gminy Tokarni został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i przeczęci Gminy Tokarnia.

Herb Gminy Tokarnia jest to tarcza typu hiszpańskiego. W błękitnym polu czarny cietrzew z grzebieniem czerownym trzymający w szponach czarny róg myśliwski barkiem w  górę ze złotymi okuciami i przeplecionym pasem.

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zezwala radom gmin i miast podejmować uchwały dotyczące ich symboliki.

Gmina Tokarnia nigdy w historii nie posiadała swojego herbu gminnego. Na terenie  Galicji wioski posługiwały się herbami wójtowskim.

Dlatego też projektując herb Naszej Gminy starano się o zachowanie symboliki gminnej i sołeckiej od końca XVIII wieku do 1939 roku, atrybutów patronów posczególnych parafii ziemi tokarskiej, symboliki ziemi krakowskie, heraldyki rycerskiej o raz charakterystyczne cech geograficzne, etnograficzne i przyrodnicze gminy.