Wójt Gminy mgr inż. Marek Kluska

W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku Wójtem Gminy na 5-letnią kadencję został wybrany Pan Marek Kluska mieszkaniec Tokarni.

Na wójta elekta oddało swój głos 51,94% głosujących tj. 1991 głosów. Największa różnicą głosów wygrał w Okręgu wyborczym Nr 3 Tokarnia gdzie otrzymał 62,64 % głosów.

Nr obwodu Adres Procent głosów ważnych
Gmina Tokarnia 51.94%
1 Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, 82 Krzczonów 37.38%
2 Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej, 267 Skomielna Czarna 52.18%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni, 379 Tokarnia 65.58%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni, 709 Tokarnia 64.94%
5 OSP Więciórka, 119 Więciórka 41.33%
6 Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, 100 Bogdanówka 50.18%