Pierwszy o  Kliszczakach wspomniał i  użył tej nazwy  w 1851 roku Wincenty Pol.  Na styku Beskidu Wyspowego i  Beskidu Makowskiego, w  trójkącie Myślenice – Rabka-Zdrój – Sucha  Beskidzka, nieco na uboczu, z  dala od utartego traktu  wiodącego w  góry, leży mało znana kraina Kliszczaków. 

Precyzyjne zarysowanie jej granic jest bardzo trudne. W ujęciu administracyjnym, za centrum regionu  najsilniej kultywowanych tradycji kliszczackich uchodzi gmina Tokarnia z  wsiami: Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka, Zawadka,  i gmina Pcim (Pcim, Stróża i  Trzebunia), oraz sąsiadujące z nimi wsie Lubień, Tenczyn, Krzeczów i  Skomielna  Biała z  gminy Lubień, a  także Łętownia z  gminy Jordanów.

Do korzeni kliszczackich przyznają się także niektóre obszary gminy Maków Podhalański i  Budzów oraz  wsie Zembrzyce czy Śledziejowice z  powiatu suskiego. Istnieje tu żywa i  różnorodna świadomość tradycji  i kultury górali Kliszczaków.  Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się kultury kliszczackiej była stała i  silna presja  kulturalna z  Krakowa dotycząca obyczajów, rzemiosła,  strojów.

Drugim, bardzo ważnym czynnikiem było oddziaływanie kultury góralskiej z  terenów Sądecczyzny,  a na przełomie XIX i XX wieku – z Podhala.  W efekcie procesów historycznych, w  tym ścierających się wielowiekowych wpływów kulturowych,  nastąpiło wykrystalizowanie się grupy etnicznej Kliszczaków, którzy nie są ani góralami podhalańskimi, ani  Krakowiakami. Posiadają bowiem swoją odrębną kulturę i  tradycję, którą warto pielęgnować, kultywować  i promować na zewnątrz. 

W południowej części województwa małopolskiego  występuje wiele bogatych i  ciekawych form szeroko ro- zumianej kultury ludowej. Znajduje się tutaj wiele regionów etnicznych, które różnią się od siebie obyczajem,  gwarą, muzyką, czy lokalnymi zwyczajami. Rozpatrując  grupy etnograficzne na tym terenie, należy przyjąć generalny podział na Lachów i  górali. Natomiast w  obrębie powiatu myślenickiego, a  także częściowo powiatu suskiego, na pograniczu Lachów i  górali, mieszkali Kliszzacy

Źródło: Przyroda w Krainie Kliszczaków, M.Cieślik, Lełsaw Urbanek, Oficyna Wydawinicza Grafikon2016