szkic gminy

Gmina Tokarnia leży w Małopolsce, w południowej części powiatu myślenickiego. Położona jest na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Rozciąga się wzdłuż rzeki Krzczonówka w kierunku wschód - zachód na przestrzeni około 12 kilometrów. Z południa na północ rozciąga się na długości około 7 kilometrów.

Gmina Tokarnia położona jest na obszarze 69 km2. Pod względem fizyczno – geograficznym położona jest na styku na styku Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie potoku Krzczonówka – dopływu rzeki Raby.

Beskid ten tworzy silnie rozczłonkowaną grupę górską w Beskidach Zachodnich. Charakterystyczne dla krajobrazu Gminy są rozległe wnętrza dolin potoków, zamknięte ścianami wzniesień pokrytych lasami. Południowe i północne tereny Gminy tworzą wzniesienia o wysokości od 562 do 866 m.n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Koskowa Góra – 866, następnie Zbębalowa – 858, Kotoń – 857 i Parszywka – 842. Do Gminy Tokarnia należą następujące wsie: Bogdanówka, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka, Krzczonów i Zawadka.

Największymi atutami Gminy Tokarnia są położenie na atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie pograniczu Beskidu Wyspowego i Makowskiego, dobre skomunikowanie ze stolicą województwa oraz zachowana tradycja kulturowa Kliszczaków. Poprzez swoje położenie w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym i dobre skomunikowanie z aglomeracją krakowską, obszar gminy stanowi atrakcyjne miejsce dla nowego osadnictwa oraz potencjalny teren turystyczno-rekreacyjny. Wykorzystanie szans związanych z takim położeniem, powinno stać się w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych wyzwań, stojących przed całą wspólnotą samorządową.

Obszar gminy pod względem etnograficznym zamieszkiwany był przez całkowicie odrębną grupę góralską – Kliszczaków. Do dzisiaj kultywowane są tradycje kliszczackie, szeroko prezentowane przez zespoły regionalne: „Kliszczacy”, „Mail Kliszczacy”, „Koskowianie” i „Mali Krzczonowianie”.

Do Gminy Tokarnia należą następujące wsie:

  • Bogdanówka,
  • Krzczonów,
  • Skomielna Czarna,
  • Tokarnia,
  • Więciórka,
  • Zawadka.

Gmina Tokarnia sąsiaduje z następującymi gminami: Pcim, Lubień, Jordanów, Budzów i Maków Podhalański.