pieczęć

Pieczęć Gminy Tokarni została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i przeczęci Gminy Tokarnia.

Pieczęć to koło o średnicy 30-35 mm. W otoku napis "GMINA TOKARNIA" między napisem "GMINA" i "TOKARNIA" cztery stylizowane parzenice góralskie. W Środku pieczęci czarny cietrzew z rogiem bez tarczy herbowej.