ilustracja Żelbet

       Na terenie Gminy Tokarnia znajdują się ciekawe miejsca związane z walkami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej (1939-1945). Dzięki pionierskiej pracy Arkadiusza Bąka, Marka Bika, Olgierda Grotta i Moniki Karolczuk powstał przewodnik historyczno- krajoznawczy "Śladami Armii Krajowej w Małopolsce", który jest skierowany do każdego, kto pasjonuje się historią i przyrodą ojczystą!

logio kliszczacy

Pierwszy o  Kliszczakach wspomniał i  użył tej nazwy  w 1851 roku Wincenty Pol.  Na styku Beskidu Wyspowego i  Beskidu Makowskiego, w  trójkącie Myślenice – Rabka-Zdrój – Sucha  Beskidzka, nieco na uboczu, z  dala od utartego traktu  wiodącego w  góry, leży mało znana kraina Kliszczaków. 

Początki tutejszego osadnictwa wiążą się ze starożytnymi i wczesnośredniowiecznymi szlakami  handlowymi, które prowadziły w  górę dolin rzecznych  ku przełęczom karpackim i  dalej na południe Europy.