szkic gminy

Gmina Tokarnia leży w Małopolsce, w południowej części powiatu myślenickiego. Położona jest na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego. Rozciąga się wzdłuż rzeki Krzczonówka w kierunku wschód - zachód na przestrzeni około 12 kilometrów. Z południa na północ rozciąga się na długości około 7 kilometrów.

jaszczurka zwinka

Świat zwierząt gminy Tokarnia zaliczany jest do tzw. krainy karpackiej. Wśród fauny najczęściej spotykana zwierzyna to: sarny, zające, lisy, łasice i jeże.

Lasy zajmują  około 50% obszaru Gminy. Występuje w nich przewaga starszego drzewostanu. Są to przede wszystkim lasy mieszane, chociaż można również spotkać duże zespołu buków jak np. Bukowiec na Jaworzynach w Zawadce. W lasach dominują świerki, jodły, modrzewie, sosny, buki, brzozy i olchy.

Beskid Makowski zbudowany jest z  fliszu karpackiego, czyli kompleksu skał składających się z  piaskowców magurskich, łupków, zlepieńców, iłów i  margli, wytworzonych w  morzu, jakie pokrywało w  jurze teren  dzisiejszych Karpat.