plakat posiłek w domu i szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni realizuje wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

plakat programu Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -   Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

  • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  (telefonicznie po numerem telefonu /012/ 274 70 63 lub osobiście) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

  • powidła śliwkowe - 0,3 kg
  • makaron jajeczny świderki - 2 kg
  • mleko UHT - 2 l
  • szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
  • cukier biały - 2 kg
  • olej rzepakowy - 2 l

Termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami zamówień na dostawy poszczególnych artykułów spożywczych oraz umów z organizacjami partnerskimi.  

Kierownik GOPS w Tokarnia Aleksandra Majerek-Zięba