ilustracja Polski Ład

Rozwój pomocy społecznej 2023 r.

Program „Rozwój pomocy społecznej” na rok 2023

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

NAZWA PROGRAMU

Rozwój pomocy społecznej na rok 2023

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa prawnego;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Tokarnia środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Okres realizacji zadania ustala się na:

rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2023 r.
zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2023 r.
zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023:   20699,00 zł