plakat posiłek w domu i szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni realizuje wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych – szczególnie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.
DOFINANSOWANIE: 51 718 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 86 197 zł.

Kierownik GOPS w Tokarni