ilustracja komunikat wójta

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tokarni i Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarnia, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

ilustracja wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej mienie komunalne gminy Tokarnia.

grafika wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie gminy Tokarnia.

grafika wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie gminy Tokarnia.