ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XIX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 22 września 2020 r. o godz.16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

ilustracja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej, Gmina Tokarnia, Powiat Myślenicki, Województwo. Małopolskie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 29.07.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.