ilustracja plan gminy

W związku z planowanym przystąpieniem do zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia – Obszar A obejmującego miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Cz., Tokarnia, Więciórka i Zawadka (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020r, poz. 804 z dn. 24.01.2020 r.), Wójt Gminy Tokarnia ogłasza, że wnioski o zmianę przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można składać do dnia 18.11.2022 roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą uwzględnione w planowanej procedurze planistycznej i zostaną uwzględnione dopiero podczas kolejnych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wnioski można składać:

  • w formie papierowej do Wójta Gminy Tokarnia,
  • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego może złożyć właściciel lub wspólnie współwłaściciele działki . We wniosku należy podać dane właściciela/właścicieli, nr działki i nazwę miejscowości, w której się znajduje działka, oraz wnioskowane przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że XXXIX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 26 września  2022 r. o godz. 16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

ilustracja wykaz

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 31 sierpnia do 21 września 2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

ilustracja debata

Udział mieszkańców w debacie nad raportem