Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Tokarni
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380


Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Stosownie do §8 .1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.