ilustracja informacja wójta

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących ustalenia i zniesienia urzędowych nazw części miejscowości w gminie Tokarnia.

  1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych ustaleniach i zniesieniu części nazw miejscowości w gminie Tokarnia.  Proponowane zmiany doprowadzą do uporządkowania nazewnictwa w gminie Tokarnia oraz w centralnych rejestrach państwowych.
  2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 28 marca 2022 r., poz. 2044).
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formach określonych w w.w Uchwale w terminie od 28 kwietnia 2022 r. do dnia 09 maja 2022 r.

Wynik konsultacji społecznych:

W konsultacjach udział wzięło 35 mieszkańców, którzy wyrazili swoją opinię na  listach konsultacyjnych.

Oddano - 35 głosów   w tym:

 Głosów ważnych – 35

Głosów nieważnych -0

 I. Liczba głosów oddanych na w sprawie ustalenia nazw urzędowych części miejscowości przedstawia się następująco:

LP.

Proponowana zmiana

Liczba głosów Za

Liczba głosów nieważnych

Uwagi

1

Sołtystwo (część wsi Bogdanówka

 0

0

brak

2

Syrki (część wsi Bogdanówka)

 0

0

brak

3

Szopy (część wsi Bogdanówka)

 0

0

brak

4

U Chuchra (część wsi Bogdanówka

 0

0

brak

5

Dziejce (część wsi Krzczonów)

 0

0

brak

6

Hanuszki (część wsi Krzczonów),

 0

0

brak

7

Pod Hyrbem (część wsi Krzczonów)

 0

0

brak

8

Proszkowce (część wsi Krzczonów),

 0

0

brak

9

Surgi (część wsi Krzczonów),

 0

0

brak

10

Jabconie (część wsi Skomielna Czarna),

 0

0

brak

11

Jędrochy (część wsi Skomielna Czarna)

 0

0

brak

12

Karczma (część wsi Skomielna Czarna),

 0

0

brak

13

Madonie (część wsi Skomielna Czarna)

 3

0

brak

14

Sajbory (część wsi Skomielna Czarna),

 0

0

brak

15

U Jochymki (część wsi Skomielna Czarna)

 0

0

brak

16

Zagrody (część wsi Skomielna Czarna),

 0

0

brak

17

Za Wodą (część wsi Skomielna Czarna)

 0

0

brak

18

Chlebiorzówka (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

19

Debenosy (część wsi Tokarnia),                                  

 0

0

brak

20

Dziołek (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

21

Dziubras Dolny (część wsi Tokarnia),

10

0

brak

22

Dziubras Górny (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

23

Jątyki (część wsi Tokarnia),

 8

0

brak

24

Jurczaki (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

25

Lipki (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

26

Młyny (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

27

Morgi (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

28

Nad Kasprem (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

29

Na Zamku (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

30

Osiedle (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

31

Pod Lasem (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

32

Polana (część wsi Tokarnia),

 0

0

brak

33

Przymiarki (część wsi Tokarnia)

 2

0

brak

34

Tarnów (część wsi Tokarnia),

 6

0

brak

35

Dyrcowo (część wsi Więciórka),

 6

0

brak

36

Florkówka (część wsi Więciórka),

 0

0

brak

37

Hucisko (część wsi Więciórka)

 0

0

brak

38

Kempingi (część wsi Więciórka),

 0

0

brak

39

Muchy (część wsi Zawadka).

 0

0

brak

 

RAZEM

35

0

Brak

 

 

 

 

 

 

II. Liczba głosów oddanych na w sprawie zniesienia nazw urzędowych części miejscowości przedstawia się następująco:

LP.

Proponowana zmiana

Liczba głosów Za

Liczba głosów nieważnych

Uwagi

1

Dziubras (część wsi Tokarnia)

 0

0

brak

Zgodnie z  wyżej cytowaną Uchwałą konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska