ilustracja ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Tokarnia podaje do wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym oraz użyczenia.

ilustracja komunikat Wójta

Wykaz lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia przeznaczonych do najmu.

ilustracja komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 344) informuje, że od 23 sierpnia 2023 roku do 12 września 2023 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.