plakat zaproszenie odsłonięcie pomnika

Wójt Gminy Tokarnia, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdanówce zapraszają na Odsłonięcie pomnika Jana Sałapatka ps. "Orzeł".

ilustracja węgiel

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w ciągłej sprzedaży dla mieszkańców jest węgiel typu EKOGROSZEK (wyłącznie z polskich kopalń) w cenie 1790 zł/tonę.

ilustracja kontrola wywozu nieczystości

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,

logo konkursu poetyckiego

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat Dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2023 pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia.