Gmina Tokarnia w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie pod nazwą: „Demontaż i utylizacja azbestu z budynków na terenie gminy Tokarnia” w ramach Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Usunięto i przekazano do utylizacji 29,6 ton odpadów zawierających azbest.

  • Koszt kwalifikowany zadania: 14 695,34 zł
  • Kwota dotacji z NFOŚiGW: 7 347,67 zł,
  • kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 7 347,67 zł.