afisz kosultacje społeczne

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne oraz warsztaty poświęcone  wpisaniu Kultury Górali na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.

logo Programu "Czyste Powietrze"

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

ilustracja życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wszelkiego dobra i i sukcesów, pogody ducha i radości.

ilustracja komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku kasa w Urzędzie Gminy w Tokarni będzie czynna do godziny 14.00.