logo_programu

Gmina Tokarnia realizuje wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • z programu mogą skorzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego tj:  osoba samotnie gospodarująca- 1 164,00 zł,  osoba  w rodzinie – 900,00 zł (na osobę w rodzinie),

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom  i młodzieży oraz objęciem pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

  • Całkowity koszt zadania w 2024 r.: 45000,00 zł.
  • Wartość dofinansowania (60%) : 27000,00 zł.

GOPS w Tokarni