ilustracja do artykułu

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że Urząd Gminy Tokarnia przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

ilustracja odpady

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOKARNIA DOTYCZĄCA WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: