ilustracja odpady komunalnej

Opłata za odpady komunalne od 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych i od domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe uległa zmianie. Mieszkańcy zapłacą 30 złotych  od osoby na miesiąc (27 zł dla osób posiadających kompostownik) natomiast ryczałtowa roczna opłata od domków letniskowych wynosi 205 złotych.