logo Programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że od 1 lipca br. w Urzędzie Gminy w Tokarni  Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany będzie przez pracownika urzędu w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz środy w godzinach od 7.30 do 9.30 - pokój 16A po wcześniejszym umówieniu telefonicznym dzwoniąc pod nr 12 3728213 lub 12 2747022.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony od stycznia br. Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Tokarnia aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Tokarnia.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Tokarnia.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.