ilustracja kody kreskowe

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że od 1 sierpnia 2021 roku wraca obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki/pojemniki z odpadami komunalnymi oddawanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych terenie Gminy Tokarnia.

Ponadto w miesiącu lipcu jak co roku jest przerwa w odbiorze odpadów wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem na rok 2021. Druga tura odbioru odpadów wielkogabarytowych rozpocznie się od miesiąca sierpnia i trwać będzie do końca października. Zgłoszenie możliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonujemy telefonicznie pod numerem 12 3728231 lub osobiście w Urzędzie Gminy Tokarnia w pokoju nr 6 do 7 dnia przed planowanym wywozem zgodnym z harmonogramem.

Z poważaniem

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska