ilustracja obwieszczenie

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 163 w Tokarni o wyłożeniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu spisu