ilustracja wyniki wyborów

Wójtem gminy Tokarnia na kolejną kadencję został wybrany Marek Kluska na którego wyborcy oddali 2328 głosów (61,88%).

Jego konkurent Paweł Zadora zdobył 1434 głosy (38,12%).
Do rady gminy mieszkańcy wybierali 15 radnych. 10 mandatów zdobyli kandydaci KWW Nasza Gmina Tokarnia, a 5 mandatów KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Radnymi gminnymi w kadencji 2024-2029 zostali:
Imię, nazwisko, miejscowość – liczba głosów
KWW Nasza Gmina Tokarnia:

 • Agnieszka Bylica, Krzczonów - 229
 • Marcin Jugowiec, Tokarnia – 152
 • Tadeusz Wróbel, Tokarnia – 151
 • Teresa Jopek, Skomielna Czarna - 138
 • Agnieszka Buda – Zembol, Tokarnia – 98
 • Elżbieta Kania, Więciórka – 85
 • Jolanta Milewska, Tokarnia - głosowania nie przeprowadzono
 • Justyna Wojtasik, Skomielna Czarna – głosowania nie przeprowadzono
 • Teresa Luberda, Tokarnia - głosowania nie przeprowadzono
 • Piotr Paweł Żyła, Bogdanówka – głosowania nie przeprowadzono

KW Prawo i Sprawiedliwość:

 • Ryszard Kudłacz, Krzczonów - 193
 • Stanisław Hobot, Tokarnia - 154
 • Mieczysław Śmietana, Zawadka - 151
 • Paweł Zadora, Krzczonów – 150
 • Jan Kluska, Skomielna Czarna – 131

Głosy na kandydatów w poszczególnych okręgach:
nazwisko imię  - miejscowość – wiek - liczba głosów

 • OKRĘG 1 Bogdanówka
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  ŻYŁA Piotr Paweł, Bogdanówka,  (43 l.), –głosowania nie przeprowadzono
 • OKRĘG 2 Krzczonów:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  ŚMIETANA Mieczysław, Zawadka, (55 l.),  151 gł.
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  MIKOŁAJCZYK Bronisław, Krzczonów, (59 l.), 85 gł.
 • OKRĘG 3
  Krzczonów:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  ZADORA Paweł, Krzczonów, (39 l.),  150 gł.        
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  BURTAN Kinga Faustyna, Krzczonów, (29 l.), 138 gł.       
 • OKRĘG 4 Krzczonów:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  RAPACZ Marek, Krzczonów, (62 l.), 116 gł.
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  BYLICA Agnieszka, Krzczonów, (42 l.), 229 gł.    
 • OKRĘG 5
  Krzczonów:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  KUDŁACZ Ryszard, Krzczonów, (68 l.), 193 gł.             
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  PAJKA Wacław, Krzczonów, (62 l.), 142 gł.      
 • OKRĘG 6 Skomielna Czarna
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  GAWLAK Gabriel, Skomielna Czarna, ( 38 l.), 54 gł.
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  JOPEK Teresa, Skomielna Czarna, (62 l.), 138 gł.
 • OKRĘG 7 Skomielna Czarna:
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  WOJTASIK Justyna, Skomielna Czarna, (27) – nie przeprowadzono głosowania
 • OKRĘG 8 Skomielna Czarna:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  KLUSKA Jan Krzysztof, Skomielna Czarna, (50 l.), 131 gł.      
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  DZIAŁEK Kornelia Anna, Skomielna Czarna, (32 l.), 86 gł.
 • OKRĘG 9  Tokarnia:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  JĘDROCHA Włodzimierz Józef, Tokarnia, (46 l.), 92 gł.   
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  BUDA-ZEMBOL Agnieszka Kazimiera , Tokarnia, (40 l.), 98 gł.
 • OKRĘG 10 Tokarnia:
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  MILEWSKA Jolanta,  Tokarnia, (43 l.) - nie przeprowadzono głosowania
 • OKRĘG 11 Tokarnia:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  PASIOWIEC Rafał Stanisław, Tokarnia, (32 l.), 138 gł.
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  WRÓBEL Tadeusz, Tokarnia, (52 l.), 151 gł.
 • OKRĘG 12 Tokarnia:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  CUDAK Roman, Tokarnia, (57 l.), 110 gł.        
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  JUGOWIEC Marcin Piotr, Tokarnia, (40 l.), 152 gł.
 • OKRĘG 13 Tokarnia:
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  LUBERDA Teresa, Tokarnia, (63 l.), - nie przeprowadzono głosowania
 • OKRĘG 14 Tokarnia:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  HOBOT Stanisław, Tokarnia, (52 l.), 154 gł.   
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  KLIMAS Michalina, Tokarnia, (47 l.), 119 gł.
 • OKRĘG 15 Więciórka:
  KW Prawo i Sprawiedliwość
  MAKUSEK Wiesława Anna, Więciórka, (46 l.), 51 gł.  
  KWW Nasza Gmina Tokarnia
  KANIA Elżbieta, Więciórka, (56 l.), 85 gł.
  KWW Konfederacja Jedna Jest Polska
  KĘDZIOR Katarzyna Renata, Więciórka, (40 l.), 71 gł.