plakat

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2023 roku.

  1. Projekty dotyczą wspierania finansowego sportu kwalifikowanego ( w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym) dla podmiotów działających na terenie Gminy Tokarnia i dla jej mieszkańców.
  2. Maksymalna kwota przeznaczona w 2020 roku na dofinansowanie działalności dla wszystkich zakwalifikowanych do dofinansowania  podmiotów sportowych z terenu gminy wynosi łącznie 80 000 zł.              
  3. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 17.02.2020 r. do godz. 14.00. Wnioski na odpowiednim formularzu należy składać w Urzędzie Gminy w Tokarni (Uchwała Rady Gminy Tokarnia Nr VII/35/2011)
  4. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Tokarnia z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy projekt.
  5. Przy wyborze projektów otrzymujących dotację, Wójt Gminy Tokarnia uwzględnia:

a) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,

b) ilość prowadzonych drużyn,

c) klasa rozgrywek prowadzonych drużyn,

d) propagowanie sportu wśród młodzieży na terenie gminy,

e) dochowanie wymagań formalnych,

f) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną,

g) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tokarnia,

h) dotychczasową rzetelność i terminowość rozliczenia.

Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) zakupu sprzętu sportowego,

c) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza ostateczny wynik naboru z informacją o projektach przyjętych do realizacji lub odrzuconych.

Wzór wniosku, umowy oraz rozliczenia dotacji

Załączniki do wniosku:

a) sprawozdanie z działalności merytorycznej za poprzedni rok,

b) oświadczenie o rozliczeniu z US za rok poprzedni,

c) kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,

Wnioski nie spełniające wymogów formalno-prawnych zostaną odrzucone.

Dopuszcza się unieważnienie konkursu lub odstąpienie o zawarcia umowy o dotację bez podania przyczyn.

 

Osoba do kontaktu: Marian Cieślik, tel. 012 2747022, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.