ilustracja węgiel

1.  Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego w formie:

a) papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Tokarnia - 32-436 Tokarnia 380:

poniedziałek od 730 do 1700 , wtorek – czwartek  od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400

b) za pośrednictwem EPUAP Uwaga: Proszę podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

2. Informację o pozytywnie/negatywnie zweryfikowanym wniosku UG przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub poprzez e-mail.

3. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji telefonicznej/e-maila o pozytywnej weryfikacji wniosku wraz z kwotą, wpłaca na podany niżej numer rachunku bankowego Gminy Tokarnia kwotę należną za węgiel.

Koszt 1 tony wynosi 1790 zł.

Dane do wpłaty: Gmina Tokarnia   32-436 Tokarnia 380, nr rachunku: 12 8591 0007 1230 0470 1052 0344, w tytule przelewu: sortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy

Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-436 Tokarnia 999

4. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Tokarni w ciągu 3 dni wystawi imienną fakturę oraz przekaże wykaz osób uprawnionych do zakupu na skład opału.

5.  Skład opałowy poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o terminie odbioru węgla (KGM Węgiel Nikodem Klimowski z siedzibą: 32-433 Lubień 1123). Preferowany jest odbiór własnym transportem, jednak dla osób nieposiadających własnego transportu jest możliwy dowóz węgla za opłatą po uzgodnieniu z dostawcą.

6. Workowanie węgla jest możliwe po uzgodnieniu ze składem opałowym za dodatkową opłatą.

Wzór wniosku do pobrania

 

Ścieżka rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa