ilustracja komunikat

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku urząd będzie czynny od 7.30 do godziny 15.30.

ilustracja wykaz

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 31 sierpnia do 21 września 2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

ilustracja debata

Udział mieszkańców w debacie nad raportem