ilustracja wykaz

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 31 sierpnia do 21 września 2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.

 Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska