ilustracja odpady

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOKARNIA DOTYCZĄCA WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 r.
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok.

logo deklaracje na odpady

Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że na terenie Gminy Tokarnia obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przyjęte Uchwałą nr XII/80/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 listopada 2019 r.