ilustracja komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 30 marca 2023 roku kasa w Urzędzie Gminy w Tokarni będzie czynna do godziny 14.00.

ilustracja konkurs ofert

Informacja Wójta Gminy Tokarnia o wyniku naboru  na realizację zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „małe granty”.

ilustracja konkurs ofert

Informacja Wójta Gminy Tokarnia o ofertach złożonych na realizację zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „małe granty”

ilustracja sport kwalifikowany

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2023 roku. 

Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego na 2023 rok zaplanowano w budżecie Gminy Tokarnia 80 000,00 zł.