ilustracja komunikat

Każda osoba zamieszkująca powiat myślenicki, powracająca z zagranicy, jest zobowiązana odbyć kwarantannę oraz wskazać funkcjonariuszowi straży granicznej adres, pod którym będzie ją odbywać.

  • Kwarantanna, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
  • Kluczowa kwestia: osoba poddana kwarantannie nie powinna kontaktować się z innymi osobami.
  • Kwarantanna powinna odbywać się w domu. Jeśli nie ma jednak możliwości spełnić kryteriów odosobnienia, można skorzystać z tzw. kwarantanny instytucjonalnej na terenie danego powiatu. Zapewnia ją wojewoda z pomocą starosty.
  • Podstawowe kryterium, które spełnia kwarantanna domowa, to możliwość umieszczenia osoby w odrębnym pokoju/pomieszczeniu. Brak osobnej łazienki dla osoby w kwarantannie domowej, pod warunkiem przestrzegania poniżej podanych zasad, nie jest powodem do rezygnacji z kwarantanny domowej.
  • Czas kwarantanny wynosi 14 dni od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
     

Szczegółowe zalecenia obowiązujące podczas trwania kwarantanny załączone poniżej.

Źródło: Informacja Starosty Myślenickiego do mieszkańców powiatu