plakat akcji Szczepimy się!

Przychodnia Zdrowia w Krzczonowie zaprasza wszystkie osoby pełnoletnie, które otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (PFIZER), Spikevax (MODERNA) lub Vaxzevria (ASTRAZENECA) lub jedną dawkę szczepionki Vaccine JANSSEN na szczepienie dawką przypominającą.

plakat projketu rehabilitacji kompleksowej

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

plakat akcji badania stawów biodrowych

Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Nierozpoznana dysplazja jest przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najbardziej zaawansowaną ich postacią jest zwichnięcie biodra, które wśród populacji polskiej występuje z częstością 0,65%. Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, cierpienia, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych dniach – tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.

Do kogo jest skierowane zadanie:

  • do niemowląt zameldowanych na terenie powiatu myślenickiego.

 Wiek uczestników zadania:

  • niemowlęta w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia.

 Kwalifikacja do udziału w zadaniu:

  • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zadaniu i przeprowadzenie badania klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 Kryterium:   

  • wiek dziecka kwalifikujący do usługi: od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca życia,
  • zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu myślenickiego,
  • wizyta pierwszorazowa.

Wykonywane zabiegi:

  • badanie kliniczne i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 Usługa:

  • badanie kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych.

 Realizator:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

 Rejestracja:

plakat Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

plakat akcji Szczepimy się!

Przychodnia Zdrowia w Krzczonowie informuje, iż w związku z otrzymaniem z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych dodatkowych dawek szczepionki PFIZER  - w dniu  22 sierpnia 2021r. planowane jest szczepienie p/c COVID-19.

Podkategorie