ilustracja wsparcie psychologiczne

Punkt konsultacyjny ds. Uzaleznień i Przemocy w Tokarni udziela porad i konsultacji telefonicznie pod numerem 883230883 w każda środę w godzinach od 15.30 do 19.30.

Specjalista udziela również porad w sytuacjach kryzysów rodzinnych.

Telefon całodobowy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 510 132 596 i 5061880838.