ilustacja 3 maja

Mieszkańcy Gminy Tokarnia, dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja to święto piękne i radosne, które pobudza do refleksji nad wartościami, jakie powinniśmy czerpać z doświadczeń naszych przodków.

Miejmy świadomość, że miłość do ojczyzny to nie tylko cześć dla symboli narodowych, nie tylko pamięć o bohaterach, czy uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, ale też miłość i szacunek okazywany innym. Świętujmy w tych jakże innych okolicznościach w naszych najmniejszych ojczyznach, wywieśmy flagi w naszych domach i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dobrego świętowania.  

Marek  Kluska

Wójt Gminy Tokarnia