logo podatki

Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że obowiązują nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości.

Nowe formularze znajdują się do pobrania poniżej.

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2

złącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowaniu

ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 


IR-1

Informacja o gruntach

ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników


DL-1

Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IL-1

Informacja o lasach

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników